كوششي بر منظومه ليلي و مجنون به شهادت مني خزعل

این کتاب اولین کتابی است که به صورت نثر آهنگین درباره ي لیلی و مجنون نوشته شده است. سال 1362 متولد شد. روی جلد آن اثري از چهره ي ماندگار هنر ایران، استاد محمد احصایی می باشد که بر تارک این اثر، خوش درخشیده است. در چاپ اول، رنگ روی جلد قهوه ای بود که در چاپهای بعدی با اجازه ي استاد، در رنگها تصرف شد. ایشان فرمود: روی جلد را مانند دری قدیمی طراحی کردم که از آن یک لیلی و مجنون با رنگ سفید سنبل کار و نگاه جدید به این داستان باز شده است.
تلاش نگارنده در این کتاب آن بوده تا خواندن نانوشته ها و سکوت های کتاب بر خواننده سهل گردد. بنابراین هر چه خواننده عمیق تر به مطالب نظر می کند، مطالب جالب تری از اشاره های کتاب در می آورد.
این داستان عشقی کهن توسط شاعران، پيشتر به زبانهای عربی و ترکی و فارسی شرح داده شده است. در روایت من بیشتر به مشکلات تربیتی، اجتماعی و سنتی ایران در چند دهه ي اخیر  اشاره شده، مشکلاتی که در نهایت به بهای از دست رفتن عده کثیری تمام می شود.
کتاب رنج نامه ای است که از نبودن حق انتخاب برای تعیین سرنوشت فرد ناله ها دارد. در چاپ دوم، به آن  فصلی  اضافه شد که شامل نظرات شعرا و اساتید در باره ي کتاب بود.

بخشي از مقدمه ي كتاب با صداي نويسنده
mp3 - حجم 1.15 Mb

 
آشنايي | كارنامه | سفارش | صفحه شما | بي روتوش

© 2010 Monakhazal.com
Powered By Shadi