گذری بر طوفانهای زندگی

همان طور که از نام کتاب نیز پیداست، این اثر خودآموزی فشرده در شناسایی و عبور از بحران های زندگی مشترک است. کتاب در دو جلد و درباره ي مشکلات عاطفی بین مرد و زن در رابطه نامزدي و يا همسري است كه برای هر یک  راه حلهایی نيز  ارائه می دهد.
بیش از چهل داستان واقعی در بیش از هشتصد صفحه، از موارد متنوع اختلاف برانگیز  ميان زنان و مردان، پرده بر می دارد. از تلقین های غلط اجتماعی که اثر منفی در تربیت فرد می گذارد تا مشکلات روانشناسی در تعامل و  شناخت درمانی.
از مطالب چهل و چهار اثر تحقیقی متخصصین روانشناسی و تربیتی، برای تحلیل داستانها استفاده شده است. زبان کتاب  شیرین است و خواندن داستانها به فرد در خودشناسی کمک شایان می کند.

مقدمه ي جلد اول كتاب با صداي نويسنده
mp3 - حجم 2.78 Mb

مقدمه ي جلد دوم كتاب با صداي نويسنده
mp3 - حجم 4.88 Mb

شعري درباره ي اهداف ازدواج، با صداي نويسنده
mp3 - حجم 664 Kb

چند صفحه ي آغازين ِ داستان «آشفته بازار انتخاب» برگرفته از جلد اول
pdf - حجم 401 Kb

 
آشنايي | كارنامه | سفارش | صفحه شما | بي روتوش

© 2010 Monakhazal.com
Powered By Shadi