دانه های تسبیح

این کتاب کشکولی از اندک بهره ای است که منی خزعل توانسته طی سالیان متمادی و به فراخور توان محدودش، از استاد خود ببرد. او که از رجال سیاسی و مذهبی ایران معاصر بود.
کتاب به سه چاپ رسید و اعجاب عده ي کثیری را بر انگیخت. اولا نشان داد که در ایران آن چنان که شایع کرده اند قلمها شکسته نشده و جای ابراز نظرات مختلف وجود دارد. ثانیاً مباحث تحقیقی بسیاری را برای دانش پژوهان مطرح کرد.
با نوشتن این کتاب بعضی از ادبا، مرا در ارتباط با خواننده هایم، صاحب سبکی جدید معرفی کردند. سبکی که نویسنده و خواننده را در وحدتی مستمر قرار می دهد. گویی نویسنده عاشقانه مسائل فکری خود را به صورت سفرنامه ای برای دوست عزیزش که خواننده است، بیان می کند.
عده ای در مسلمان بودن نگارنده شک کردند و عده ای هم مطالب کتاب را چهره ای جدید از اسلام مترقی قلمداد کردند. خلاصه " هر کسی از ظن خود شد یار من ". ولی حمایت وکلای دلسوز، و هوشیاری بعضی از قضات پس از چهار سال درگیری به تبرئه شدن نویسنده ختم شد. ناگفته نماند که تشکر و تشویق خوانندگان فارسی زبان از كشورهاي مختلف چنان نشاطی در من ایجاد کرد که حاضر بودم با ترس و لرز به زندان بروم ولی یک کلمه از مطالب کتاب را پس نگیرم.
با آن که در تمام طول کتاب اسمی از آن استاد بزرگوار برده نشده، ولی در مراسم رحلت او در یازدهم دی ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت، تقریبا در بسیاری از سایت های مرتبط، نام این کتاب برای نشان دادن بلندای فکری او ذکر شده بود.

مقدمه ي كتاب با صداي نويسنده
mp3 - حجم 5.9 Mb

 
آشنايي | كارنامه | سفارش | صفحه شما | بي روتوش

© 2010 Monakhazal.com
Powered By Shadi