پا به پای عشق

شادم که اولین دیوان "مَُوقّع" خود را تقدیم عزیزان مي کنم. این کتاب گواهی است بر این که در این یک دهه سکوت و تنهایی بیکار نمانده ام. شعرها و شعر گونه هایی بسیار فشرده در بیان احساس و ادراک خود جمع آوری کرده ام. اکثر قطعات این کتاب را شادروان، زنده یاد دکتر علی گل زاده غفوری، از نظر مبارکش گذراند. نام فعلی کتاب نیز که قبلاً قرار بود"جای پای عشق" نام گیرد آخرین یادگار این عزیز گرانقدر است.  
به این باور رسیده ام که گذر از بيش از هزار سال ادبیات ایران و داشتن شخصیت های ادیب و عارف، نکته ی انسانی ناگفته ای را در ادبیات ایران باقی نگذاشته است. سخن تازه نمی توانستم داشته باشم ولی پر از مطلب بودم، پس از عمری مطالعه و تفکر و تأمل تصمیم گرفتم با الهام از ادب و اخلاق اسلامی، طرح کم نظیری در بیان مطالب ارائه دهم.
تا نخوانید نمی شود!!

 
آشنايي | كارنامه | سفارش | صفحه شما | بي روتوش

© 2010 Monakhazal.com
Powered By Shadi