از مجموعه ي شش اثر تالیفی من، سه اثر برای انتشار آماده بود. اما موانعی که متولیان امور بر سر راهم ایجاد کردند، من را از این حق محروم کرد. وقتی دیدم پس از گذشت سی سال از چاپ بهترین اثرم «کوششی بر منظومه لیلی و مجنون» هنوز خوانندگاني عزیز، اثر آن را بر خود یاد می کنند و هنوز اساتیدی خواندن کتاب «دانه های تسبیح» را به شاگردان خود توصیه می کنند، از خود پرسیدم آیا باید بایستم و تسلیم موانع شوم و یا برای مدتی هم که شده طمع تجارت از دل بشویم و آثارم را در اختیار علاقه مندان قرار دهم! شکر که توانستم.

كوششي بر منظومه ليلي و مجنون
pdf - حجم 3.64 Mb

دانه هاي تسبيح
pdf - حجم 3.50 Mb

منظومه آرزو
pdf - حجم 1.01 Mb

پا به پاي عشق
pdf - حجم 657 Kb


در حال حاضر
تنها كتاب دو جلدي «طوفانهاي زندگي» مشتمل بر 818 صفحه، براي ارسال موجود است. در صورت تمايل به دريافت آن، مبلغ بيست هزار تومان به حساب سیبا به شماره 0100224267009 نزد بانک ملی ایران، به نام مني خزعل بعلبكي واريز نماييد و سپس از طريق فرم موجود در «صفحه شما» متني حاوي آدرس دقيق و كدپستي خود، با فرمت زير ارسال نماييد.
اینجانب ... به شماره تماس ... بابت خرید کتاب ... اثر مني خزعل، مبلغ ... تومان به حساب ايشان واريز نموده ام. خواهشمند است سفارش من را به آدرس ... ارسال فرماييد.
>كتاب ظرف دو هفته بعد از دريافت درخواست، به آدرس ذكر شده پست خواهد شد.

 
آشنايي | كارنامه | سفارش | صفحه شما | بي روتوش

© 2010 Monakhazal.com
Powered By Shadi